Historisch
 

De BVVR werd in 2003 opgericht onder impuls van een groep Belgische vestibulaire therapeuten, verenigd rond een gemeenschappelijk project: de organisatie, voor het eerst in BelgiŽ, van het 6e congres van de SIVR (Internationale Vereniging van Vestibulaire Revalidatie).

Sindsdien zet de vereniging haar activiteiten verder met als doelstelling de bevordering en het behoud van de vestibulaire revalidatiemethoden die, vooral tijdens de jaren '80, zijn ontwikkeld dankzij het werk van Semont en zijn medewerkers .

De auteurs Cooksey en Kok Cawthorne waren in de jaren '60 de eersten die hebben gepoogd patiŽnten met vestibulaire laesies te behandelen, met specifieke gymnastiek die voornamelijk bestond uit actieve oefeningen.

De vestibulaire revalidatie heeft een enorme vlucht genomen in BelgiŽ met Norrť, die in 1980 een programma heeft opgesteld voor de behandeling van "positionele vertigo", gebaseerd op het beginsel van gewenning (Vestibular Habituation Training).

Met Semont heeft de vestibulaire revalidatie haar sporen verdiend. Gebaseerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek en recente medische ontwikkelingen, is ze uitgegroeid tot een volwaardige discipline, en bevindt ze zich nu in eerste lijn van het arsenaal van behandelingen voor vertigo.

Vandaag vervolledigt de vestibulaire therapeut op efficiŽnte wijze het medische team dat vaak multidisciplinair werkt, en dat reeds NKO-artsen, neurologen, radiologen en oogartsen verenigt. Hun samenwerking is van essentieel belang geworden en de communicatie tussen alle actoren is van het allergrootste belang. Hierdoor wordt het mogelijk om nieuwe inzichten te verwerven op basis van waarnemingen, gedaan in verschillende omstandigheden en op verschillende tijdstippen; inzichten die nuttig kunnen zijn, omdat een vestibulaire pathologie snel kan evolueren en van aspect veranderen, en erg paradoxale facetten kan vertonen. Al deze waarnemingen verzameld op verschillende tijdstippen, zullen ertoe bijdragen een precieze diagnose van vertigo te stellen, en een aantal valkuilen te vermijden bij deze moeilijke en soms erg wisselende aandoening.

Een dagelijkse praktijk binnen deze discipline en een zeer specifieke kennis van de vestibulaire pathologie, anatomie en fysiologie zijn absolute voorwaarden voor de kwaliteit van het werk in de vestibulaire revalidatie. De therapeut moet in staat zijn een ??pretherapeutisch bilan op te stellen, om vervolgens de juiste therapeutische aanpak te kiezen voor een optimale zorg van de patiŽnt. De specialiteit van vestibulaire therapeut vergt ook zeer specifieke apparatuur, zowel voor de revalidatie als voor het onderzoek, zonder dewelke geen goede zorgen kunnen worden toegediend. De constante evolutie van medische kennis en technologieŽn vereisen van de therapeut een voortdurende actualisering van zijn kennis en actieve betrokkenheid bij een permanente vorming.

Daarom hoopt de Belgische Vereniging van Vestibulaire Revalidatie mee te bouwen aan het bevorderen van uitwisseling, het delen van ervaringen en het verwerven van nieuwe kennis onder haar leden, zowel therapeuten als artsen, die een gemeenschappelijke passie delen: die van het vestibulair systeem.

 

 

© 2021 vestibulaire.be